Abo İcra ve Dava Takip

0
512
KaynakWeb Sitesi

Genel Bakış


ABO Programının Genel Teknik Özellikleri

Hiç bir değişken ve Sabit değer programın içine gömülmemiştir. Kullanıcı Sabitler Menüsünden girerek istediği değişikliği yapabilir. Böylece Harç, faiz ve vekalet ücreti oranları gibi değişikliklerde satıcıya bağımlı kalmaz.
Kullanıcı isterse, çoğu yazıcı çıktısını yazdırmadan önce düzeltebilir.
Tüm dökümanlar açık kaynaktır. Kullanıcı isterse dilekçe, talep veya müzekkere kaynaklarını istediği gibi değiştirebilir.
Listelenen Dökümlerin çoğunu Excel Tablosuna aktarır

ABO Avukat İcra Programının Özellikleri

UYAP uyumludur.
Kayıtlı Dosyalara Alacaklı, Borçlu, İcra Daire, Yıl, No, Şehir, Talimat icra, Dosya No, Talimat Şehri, Dosya Sorumlusu gibi bilgilerden doğrudan ulaştırır.
Takipleri, Yeni Takip Dosyaları, Derdest Dosyalar ve İnfaz Dosyaları olarak gruplandırır.
Ön infaz sistemi sayesinde makbuz yazımında hata yapılmasını önler.
Esnek hesaplama yöntemi sayesinde İcra Müdürlüğü ve diğer resmi mercii hesaplarına uygun hesaplar yapar.
Faiz Hesaplarını 1 yıl 360 gün yada 1 yıl 365 gün formülüne göre seçenekli hesaplama olanağı sağlar.
İstenildiğinde Sabit veya Kademeli Faiz Hesabı yapar.
İcra dosyalarını azalan bakiye yada BK 84 seçeneğine göre hesaplar.
Ödeme veya icra emirlerine Alacak nedeni ölçeğinde hazırlanmış Faiz Hesap Cetveli hazırlar.
Nafaka, Kira gibi alacaklarda aylık bazda faiz hesaplamaları yapar.
Dövizli takip yapar.
Dövizli Tahsilat yapar.
Takiplerde her bir alacak nedenine farklı faiz tipi ve oranı seçeneği sağlar ve hesaplar.
Vekalet ücretlerini isteğe bağlı olarak kademeli veya anlaşmalı orandan hesaplar.
Takiplere yapılan İtirazları kimin, ne zaman hangi alacak nedenlerine ne miktarda itiraz ettiği detaylarıyla tutulur ve sonuçlanıncaya kadar takip eder. İtiraz nedeniyle takip durduysa kullanıcıyı ikaz eder.
Taahhüdü İhlal, Borca İtiraz, İmza İnkarı, İstihkak veya İcra Tetkik Merciiinde açılan davaları kimin, ne zaman hangi nedenlerle dava açıldığı detaylarıyla tutulur ve sonuçlanıncaya kadar takip eder.İcra Modülünde ve Dava Modülünde bu davalar olarak takip edilir. Kullanıcıyı bu davalarla ilgili görsel ve raporlama yöntemiyle ikaz eder.
İcra Takibiyle ilgili açılan davaları Dava Modülünde takip eder ve birbirine ilişkilendirir.
Teminatlar izlenir. Çekilmemiş teminatlar listelenir.
İcra Dosyalarına sınırsız sayıda kayıt girilebilir.
Taksitlendirme seçeneği vardır. Taksitleri kullanıcı isterse belirli zaman aralıklarına göre, isterse belirli miktarlara göre otomatik olarak oluşturabilir. Taksitlendirme formunda taahhüt belgesi alabilir. Program taahhütlerin zamanı gelince kullanıcıyı ikaz eder.
Programda hazırlanan tüm icra emri, dilekçeler, talepler, müzekkere, ibra ve diğer her türlü yazışmalar kullanıcı tarafından yazım editörleriyle ister kaynağına isterse yazıcı yazdırmadan önce çıktıya müdahale edilebilir.
Kullanıcı tarafından yeni müzekkere ve talep örnekleri hazırlanabilir.
Her İcra Takip dosyasına ait not defteri vardır
“Dosya Ajandası” vardır. Yapılacak ve yapılmış tüm işler bu ajandaya, kullanıcı tarafından tanımlanmış gruplar belirtilerek kaydedilebilir. Bu sayede geçmişe ve geleceğe dönük tüm sorgulamalar yapılabilir.
Sorgu Listerini Excele transfer eder.
Çok seçenekli Tüm sorgulama listelerini hazırlar.
Muhasebe Kayıtlarını tutar ve listeler hazırlar.
Müvekkil hesap extresi hazırlar.

ABO Avukat Dava Programının Özellikleri

Dosyalara vekalet No, Müvekkil, Taraf, Büro No, Esas No, Mahkeme, Şehir bilgilerinden ulaşabilme sağlar.
Sınırsız Müvekkil, Taraf, Mahkeme, Duruşma ve Keşif, ödeme, tahsilat girişi sağlar.
Her Dava Takip dosyasına ait not defteri vardır
“Dosya Ajandası” vardır. Yapılacak ve yapılmış tüm işler bu ajandaya, kullanıcı tarafından tanımlanmış gruplar belirtilerek kaydedilebilir. Bu sayede geçmişe ve geleceğe dönük tüm sorgulamalar yapılabilir.
Kullanıcı tanımlı dilekçe oluşturulmasına imkan verir.
Duruşma, Keşif veya diğer önemli bilgileri kullanıcıya hatırlatır.
İcra Modülüne bağlanabilir ve entegre olarak takibi mümkün kılar.

ABO Hukuk Büro Muhasebesi, Ajandası ve Fihristi Özellikleri

Hukuk Bürosu Muhasebesi bölümü Basit, kullanımı kolay ve işlevseldir. Tüm işlemleri tek sayfada yapabilme ve günlük, aylık ve yıllık genel durumu yine aynı sayfada görebilirsiniz. Kendinize özel Hesap Kalemleri yaratabilir, gruplayarak döküm alabilirsiniz.
Hukuk Büro Ajandası bölümünde günlük kayıtlar yazabildiğiniz gibi, her ay veya yıl tekrarlanan özel günleri tanımlayabilirsiniz. Program size bu günleri hatırlatır.
Hukuk Büro Fihristi bölümünde kayıtlarınızı is

Sistem Gereksinimleri


İşletim Sistemi: WINDOWS XP, VISTA, 7

Donanım : 32 Bit, 64 Bit uyumlu

Firma Bilgileri


aboicradava@gmail.com elektronik posta adresinden bilgi alınabilir.

Sunum Talep EtCEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here