Açıklamalı Kanun İçtihat Programı

0
479
KaynakWeb Sitesi

Genel Bakış


MEVZUAT – İÇTİHAT PROGRAMLARI

 • Mevzuat içeriğinde Kanun, Tüzük, KHK, Yönetmelikler, Mülga mevzuat, Tebliğler ve Uluslararası Anlaşmalar yer almaktadır.Aranan mevzuata hızlı şekilde erişim
  Kullanılacak mevzuat numara, mevzuat adı, resmi gazete tarih aralığı, resmi gazete numarası ve çıkaran kuruma göre harfe duyarlı aranabilir. İstenildiği taktirde sürekli kullanılan mevzuat, sık kullanılanlar menüsüne eklenerek arama yapmadan direkt erişilebilir.

  İrtibatlandırılmış dökümanlara hızlı erişim
  Maddeler içtihatlarla, açıklamalarla ve kendi içerisinde irtibatlandırılmıştır. Kullanılan madde ile ilgili bu alanlardan herhangi birisinde veri var ise ilgili buton aktif hale gelmekte ve aynı sayfadan ilgili alanlar görüntülenebilmektedir.

  Değişen madde metinlerini ve madde ile ilgili notları tarih sırasına göre görebilme:
  Mevzuat içerisinde yalnızca maddelerin güncel metinleri değil, değişikliğe uğramış metinlerde yer almaktadır. Madde metni değişmiş ise veya madde ile ilgili önemli bir uyarı varsa, madde seçildiğinde bu alanlar aktif olmakta ve aynı ekrandan görüntülenebilmektedir.

  Farklı kullanım seçenekleri
  Aktif mevzuat kullanıcının isteğine göre fihrist yapısında, yalnızca madde görünümünde ve tümü tek bir ekranda görünecek şekilde görüntülenebilmektedir.

  Maddeye göre veya metin içerisinde hızlı arama
  Gelişmiş arama seçenekleri ile maddenin yalnızca numarasını yazarak direkt maddeye erişilebilir, aktif mevzuat içerisinde kelimeye göre arama yapılarak, aranan kelimenin geçtiği maddeler listelenebilir veya açık olan madde içerisinde kelime araması yapılabililir.

  Tüm mevzuatta aynı anda arama yapabilme
  Aranacak konu ile ilgili tüm mevzuatta aynı anda arama yapılabilir. Arama işlemi birden fazla kelimeye göre ve/içinde geçmeyen seçeneği kullanılarak yapılabilir. Arama sonucunda kullanıcıya arama raporu oluşturularak arama hakkında bilgi verilir. Bulunan sonuçlar fihrist şeklinde listelenir ve aranan kelimeler işaretlenir. Arama sonuçlarından direkt ilgili mevzuata geçiş yapılabilir.

  Aynı anda birden fazla mevzuatı kullanabilme
  Aynı anda birden fazla mevzuatı açılıp, windows görev çubuğu mantığı ile yönetilebilir.

  Alternatif yazdırma seçenekleri – gelişmiş sağ tuş ve kısayol özellikleri
  Aktif kaydı yazıcıdan çıktı alma imkanın yanında, word ile açmak veya kopyalayarak herhangi bir editör içerisine yapıştırmak mümkündür.  Yapılan tüm işlemler sağ tuş ile vaya ilgili kısayollar kullanarak ta yapılabilmektedir.

  Tam ekran modunda kullanım ve kayıtlar arasında ileri-geri dolaşabilme
  İstenildiği taktirde soldaki ağaç yapısı gizlenerek aktif metin tam ekranda görüntülenebilmekte ve kayıtlar arasında ileri geri tuşları ile hareket sağlanabilmektedir.

  Kullanıcı tarafından madde irtibatlandırması ve madde metninde değişiklik yapabilme
  Mevzuat maddeleri birbiri ile irtibatlandırılmıştır. Ör: Yeni TCK 312. mad., eski TCK nın 147. maddesi ile konu olarak aynı olduğu için irtibatlandırılmıştır. Kullanıcı isterse maddelere yeni irtibatlar ekleyebilir veya var olan irtibatları değiştirip, silebilir. Madde metinleri üzerinde değişiklik yapabilir.

  PROGRAM İÇERİĞİ – İÇTİHATLAR
  İçtihatlar içerisinde Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Anayasa Mahkemesi Kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları yer almaktadır.

  Tek arayüzden tüm içtihatlara erişim imkanı
  Windows benzeri bir yapı ile tüm içtihatlar türleri ve arama seçenekleri kullanıcının seçebileceği  şekilde listelenmektedir. Tek bir tıklama ile istenilen arama ekranı aktif hale gelmektedir. İçtihatlarda Hukuk/Ceza ayrımına, Daireye, Esas yılına, Karar yılına, Karar tarihine, İçtihat metnine, İlgili kavramlara ve ilgili mevzuata göre arama seçenekleri mevcuttur.

  Alternatif arama seçenekleri / arama sonuçlarında tekrar arama yapabilme
  İçtihatlar içerisinde İçtihat metnine, İlgili Kavramlara ve İlgili mevzuata göre arama yapmak mümkündür. Bu arama türlerinin yanında Ceza/Hukuk ayrımı, Daire, Esas no, Karar no, Karar tarihi yan kriterler olarak kullanılabilir.

  İçtihat metninden ilgili mevzuat metnine direkt erişim
  İçtihatlar mevzuatla irtibatlı olup, aktif içtihat ekranından bu içtihatla ilgili mevzuatın güncel metinleri görülebilmektedir.

  Arama sonucunu kaydetme / sıralayabilme
  Arama sonuçları daha sonra direkt erişmek için istenilen isimle kaydedilebilir. Sorgulama sonuçları varsayılan olarak yeni tarihli içtihattan eski tarihli olana göre sıralı gelir. Ancak istenilirse sorgulama sonucu esas no, karar no, daire, karar tarihi alanlarına göre de sıralanabilir.

  Kullanıcı tarafından içtihat eklenebilmesi, değiştirilebilmesi ve mevzuatla irtibatlandırılabilmesi
  Kullanıcılar kendi içtihatlarını programa ekleyebilir, mevzuatla irtibatlandırabilir, kavram ekleyebilirler. Aynı işlemi mevcut içtihatlar üzerinde de yapabilirler. Kullanıcı tarafından eklenen tüm içtihat ve yapılan irtibatlandırma işlemleri sorgulama yapılırken dikkate alınır. Kullanıcı kendi eklediği içtihatlara da sorgulama yaparak (detayını bilmese dahi) erişebilir

  Hızlı arama / Arama sonuçlarına hızlı erişim
  İçtihatlar indexlendiği ve gruplandırıldığı için yapılan arama işlemleri çok hızlı olmaktadır. Arama sonuçları liste şeklinde gelmekte ve listedeki tüm içtihatların detayları görülebilmektedir

  Alternatif yazdırma seçenekleri – gelişmiş sağ tuş ve kısayol özellikleri
  Aktif kaydı yazıcıdan çıktı alma imkanın yanında, word ile açmak veya kopyalayarak herhangi bir editör içerisine yapıştırmak mümkündür.  Yapılan tüm işlemler sağ tuş ile vaya ilgili kısayollar kullanarak ta yapılabilmektedir.

  Tam ekran modunda kullanım ve kayıtlar arasında ileri-geri dolaşabilme
  İstenildiği taktirde soldaki ağaç yapısı gizlenerek aktif metin tam ekranda görüntülenebilmekte ve kayıtlar arasında ileri geri tuşları ile hareket sağlanabilmektedir.

  Tamamen kendine özgü standartlar
  AKİP e eklenen tüm içtihatlar kullanım kolaylığı sağlaması ve anlaşılabilir olması açısından belli bir formata göre düzenlenmekte olup, bu formata uymayan hiç bir içtihat program içerisinde mevcut değildir. İçtihatın içeriğinde sırayla ilgili karar no, esas no ve daire bilgileri, ilgili kavramlar, içtihatın özeti ve içtihat metni yer almaktadır.

Sistem Gereksinimleri

Adalet Yayınevi

Ankara Merkez:
Tel: 0312 231 17 00 – 231 17 94
Faks: 0312 231 77 04
Adres: Cihan Sokak No:16/B Sıhhiye/ANKARA
Mail : info@akip.net

Bursa Şube:
Adres: Adliye Sarayı Zemin Kat Bursa

Firma Bilgileri

Adalet Yayınevi

Ankara Merkez:
Tel: 0312 231 17 00 – 231 17 94
Faks: 0312 231 77 04
Adres: Cihan Sokak No:16/B Sıhhiye/ANKARA
Mail : info@akip.net

Bursa Şube:
Adres: Adliye Sarayı Zemin Kat Bursa

Sunum Talep EtCEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here