Cezaların Ağırlaştırılması Gerek

0
197

Son dönemde Hekime Karşı şiddet olaylarını, konunun medyada popüler olması sebebi ile daha fazla mı duymaya başladık veya şiddet davranışları çok mu arttı bilmiyorum. 

Mahkemelerce şiddet eylemlerinin, yakınlarının zarar görmesi psikolojisi ile hasta yakınlarının aşırı tepkisi olarak değerlendirilmesi ve verilen cezaların indirime tabi tutulması sonucunda bugünlere geldik. 

Ancak görünen o ki artık olaylar çığırından çıktı. Son bir ay içerisinde yalnızca basına yansıyan olaylara bakarsak,

  • –          Gaziantep’te hekim, hasta yakını tarafından öldürüldü
  • –          Van’da bu defa hekime milletin kendisi değil vekili saldırdı
  • –          İzmir’de bir özel hastaneyi hasta yakınları bastı ve hekime saldırıp hastaneyi    dağıttılar. Olayı çevik kuvvet dağıttı.
  • –          İstanbul Kartal’da bir kadın hasta hekimin kafasına silah dayadı.

Görüldüğü üzere şiddetin coğrafyası bütün yurt. Yani yer veya yöre ayrımı yapılmaksızın tüm yurt çapında bir şiddet furyası var.

Şiddetin tek gerekçesi olarak hasta yakınlarının psikolojisi gösterilemez. Bu şiddet olaylarının altında Bakanlık tarafından yaratılan hekim karşıtı söylemler olduğu kadar, bu olayları cezalandırmaya yetmeyen yasalar ve onları uygulamayan hakim ve savcılar da var.

Türk Ceza Kanunu’na göre kasten yaralama, hakaret , tehdit gibi suçların cezaları bu suçları önleme veya kişileri caydırmaya yetecek gibi değil. Yaralama suçu bir ile üç yıl yıl (TCK 86), Hakaret suçu üç ay ile iki yıl , ölümle tehdit suçu ise iki ile beş yıl (TCK 106-107) arasında hapis cezası ile cezalandırılıyor.

Mevzuatımızda bu suçların hekimlere karşı işlenmesi halinde herhangi bir ağırlaştırıcı sebep düzenlenmemiş. Ancak hekim kamu hastanesinde görevli ise memur sayıldığı için ceza bir miktar daha ağırlaştırılmıştır.

Dolayısı ile hekimlere yönelik özel bir koruma yok. Bununla birlikte kimi zaman bu cezalar uygulanırken hasta veya yakınlarının içinde bulunduğu psikolojik durum (Örneğin anne-baba, eş veya çocuğunu kaybetmesi) gibi sebepler şiddet gösteren kişi lehine tahrik indirimi dahi yapılabiliyor. Uygulayıcılar bu indirimi ya resmi olarak yapıyor ya da vicdani olarak.  Kişilere verilen cezalar çoğunlukla hükmün açıklanmasının ertelenmesine tabi tutulup sabıka kayıtlarına dahi işlenmiyor.

İşte tüm bu ortam içerisinde hekime yönelik şiddetin azalmasını bekleyemeyiz. Tam tersine bu işten doğru dürüst ceza alınmadığını gören kişiler çekinmeksizin davranışlarına devam edecektir.

Aslında yasa değişikliğine bile ihtiyaç duyulmaksızın, Yargı mensupları tarafından hekimler koruma altına alınabilir. Yukarıda yazdığım cezalar şu anda gelende alt sınırdan uygulanıyor ancak üst sınırdan da uygulanabilir.

Veyahut hekime yönelik şiddete karışan kişiler göz altına alınıp hemen bırakılmaz da, kaçma tehlikesi veya delilleri karartma ihtimali göz önüne alınıp tutuklanabilir. Bu durumda yaptığı hareketin sonucunu bilen insanlar, devletin varlığının farkına varıp en temel insan hakkı olan kişi güvenliği hakkına saygı duymak gerektiğini öğreneceklerdir.

Ancak bu işi yalnızca yargıya bırakmamak, yargının toplumu şekillendirme makamı değil yasaları uygulayan bir güç olduğunu unutmamak gerek. Yargının uygulayabileceği koruma yasalarını bir an önce meclisten geçmesi gerekir. Hekime karşı görevi sebebi ile işlenen suçların nitelikli hale getirilmesi ve alt sınırlarının yükseltilmesi ve verilecek cezaların ertelenmemesi gerekir.  

Bu konuda yapılacak düzenlemeler ile hekimlere ayrıcalık tanındığı da düşünülmemeli. Çünkü bir başkasına görevi gereği bile olsa yardım eden kişilerin korunması kutsaldır.

Av. Eren Evren

Ege Sağlık Kuruluşları Derneği Hukuk Danışmanı

 www.okyayevren.av.tr

 twitter.com/erenevren

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here