Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı

0
403
KaynakWeb Sitesi

Genel Bakış


MEVZUAT – İÇTİHAT PROGRAMLARI

 •   Yürürlükteki Yasaların tamamı
  Önemli Uluslararası Anlaşmalar
  Yürürlükteki KHKların tamamı
  Yürürlükteki Tüzüklerin tamamı
  Yürürlükteki Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkartılan Yönetmeliklerin tamamı
  Diğer Kurum ve Kuruluşlarca çıkartılan Yönetmeliklerin 3200 adedi.
  Önenemli Bakanlar Kurulu Kararları.
  Maliye bakanlığının çıkardığı Tebliğlerin tamamı ve diğer önemli Tebliğler.
  Maddeye referanslı Yargıtay Kararları (650.000 adet)
  Maddeye referanslı Danıştay Kararları
  Sayıştay Kararları.
  Anayasa Mahkemesi Kararlarının tamamı.
  Askeri Yargıtay Kararları.
  Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları.
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları.
  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları.
  Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Kararları.
  Mülga mevzuatın bir kısmı ve önemli kanunların değişen metinleri.
  İçtihatlar (Yargıtay + Danıştay);
  İlgili olduğu madde ile ilişkilendirilmiş olarak görülebilir.
  İçtihatlara; arama motoru  yardımıyla erişilebilir.
  İçtihatla ilgili tüm mevzuat metinleri anında görülebilir.
  Aynı anda 1den fazla mevzuat metni üzerinde çalışma imkanı.
  Maddeye bağlı notlar sizi yönlendirecek, incelediğiniz maddenin Tarihçesini  kolaylıkla görebileceksiniz.
  Avukatlık, İş, Ticaret, Vergi ve Diğer başlığı altında Pratik Bilgiler.
  Programda, görüntülenen metinlerin yazıcıdan alınması veya kopyalanıp editörünüze (Ms. Word) yapıştırılma özelliği.
  Günlük güncelleme.
  Gelişmiş arama fonksiyonları

Sistem Gereksinimleri

CD Medya Yazılım
(Ced Dağıtım Medya Yazılım Ltd. Şti.)

Adres : Onur Sokak 64/13 Maltepe/ANKARA
Telefon : 0 312 230 89 18 – 0 312 232 52 06
Faks : 0 312 232 52 09
E-Posta : corpus@corpus.com.tr

Bursa Şube:
Adres: Adliye Sarayı Zemin Kat Bursa

Firma Bilgileri

CD Medya Yazılım
(Ced Dağıtım Medya Yazılım Ltd. Şti.)

Adres : Onur Sokak 64/13 Maltepe/ANKARA
Telefon : 0 312 230 89 18 – 0 312 232 52 06
Faks : 0 312 232 52 09
E-Posta : corpus@corpus.com.tr

 

Sunum Talep EtCEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here