Epiksoft Dava Takip Sistemi

0
430
KaynakWeb Sitesi

Genel Bakış


DAVA PROGRAMLARI

Dava Takip Sistemi ,Operasyonel Risk Yönetimi ve krediden kaynaklanmayan dava türlerinin bu modül sayesinde takip ve yönetimine imkan veren gelişmiş bir Dava Takip Sistemidir.
     Dava Takip Sistemi sayesinde Genel Müdürlük – Şube–Kadrolu Avukatlar – Sözleşmeli Hukuk Büroları veya Avukatlar, kanuni takipte olan tüm borçluların takip/dava süreçlerini online olarak, kendi adlarına yetkilendirme yapılmış ekranlardan yürütmekte ve takip edebilmektedirler.
       İhtarname çekilmesi ile birlikte oluşan dosya, kredi ürün tipi ve performans/kota ile Genel Müdürlük veya Bölge kadrolu avukatları ile Sözleşmeli Hukuk Büroları veya Avukatları filtrelemesi sonucunda hukuk iş birimine veya outsource edilmek üzere ilgili lokasyonlardaki hukuk bürolarına yönlendirilir. 
       Bankanın kredi alacakları haricinde kurum faaliyetlerinden kaynaklanan yasal riskleri bulunmaktadır. Bu yasal riskler Banka lehine veya aleyhine yapılan alacak takipleri ve bu takiplerden kaynaklanan davalar yada Banka lehine veya aleyhine açılan hukuk veya ceza davaları ve bu davalardan kaynaklanan alacak takipleri şeklinde gerçekleşmektedir.

EPIK Dava Takip Sistemi Yapısı

Detay Görüntüleme menüsü ile;

Farklı seçimlere göre;

Operasyonel faaliyetlerden kaynaklanan (Kredi riskleri dışındaki dava ve alacaklar) risklere ilişkin davalı/davacı/alacaklı/borçlu bilgisi araması yapılır.

Arama sonucu bulunan dosya kayıtları listelenir ve dosyaya ilişkin kayıtlı dosya bilgilerine ulaşılır,

– Banka aleyhine yapılan takipler veya açılan davalar;

      Bu takip veya davalarla ilgili tebligatın bankaya tebliğini müteakip, ilgili iş birimlerinin bu risklere ilişkin dosyayı oluşturması ve manuel olarak Hukuk iş birimine teslimi sonucunda hukuk iş birimi tarafından operasyon modülünde takip/hukuk/ceza/idari statüsü altında dosya kaydı oluşturulur.
Takip/Hukuk/Ceza/İdari kodunu alan risk dosyası, Genel Müdürlük veya Bölge kadrolu avukatları ile Sözleşmeli Hukuk Büroları veya Avukatları filtrelemesi sonucunda manuel avukat ataması yapılarak, yasal takip yönetimi modülünde takip dosyası oluşturulur.
Oluşturulan takip dosyasında alacak veya dava tipi gözetilerek, bu dava veya takibe ilişkin belgeler sistem içerisinde kayıtlı standart şablonlar vasıtasıyla ve düzelteme ile ekleme yapılabilecek şekilde kişi insiyatifinde manuel üretilir ve sistem tarafından dökümantasyonu yapılır.
Oluşturulan takip dosyası üzerinden riske ilişkin bilgi ve belge girişleri, atanan avukat tarafından yürütülür ve sisteme kaydı yapılır. Aleyhe yapılan takip veya açılan dava sonucunda yapılacak yeni takipler veya açılacak yeni davalar asıl takip dosyası altında yürütülür. 
Takip veya dava süreci sonunda hukuk iş birimi veya ilgili birim tarafından tasfiye kaydı yapılır.

– Banka tarafından yapılan takipler ve/veya açılan davalar;

      İlgili iş birimlerinin bu risklere ilişkin dosyayı oluşturması ve manuel olarak Hukuk iş birimine göndermesini müteakip hukuk iş birimi tarafından yasal takip yönetimi modülünde takip/hukuk/ceza/idari statüsü altında dosya kaydı oluşturulur.
Takip/Hukuk/Ceza/İdari kodunu alan risk dosyası, Genel Müdürlük veya Bölge kadrolu avukatları ile Sözleşmeli Hukuk Büroları veya Avukatları filtrelemesi sonucunda manuel avukat ataması yapılarak, yasal takip yönetimi modülünde takip dosyası oluşturulur.
Oluşturulan takip dosyasında alacak veya dava tipi gözetilerek, bu dava veya takibe ilişkin belgeler sistem içerisinde kayıtlı standart şablonlar vasıtasıyla ve düzelteme ile ekleme yapılabilecek şekilde kişi insiyatifinde manuel üretilir ve sistem tarafından dökümantasyonu yapılır.
Oluşturulan takip dosyası üzerinden riske ilişkin bilgi ve belge girişleri atanan avukat tarafından yürütülür ve sisteme kaydı yapılır. Aleyhe yapılan takip veya açılan dava sonucunda yapılacak yeni takipler veya açılacak yeni davalar asıl takip dosyası altında yürütülür.

      Takip veya dava süreci sonunda hukuk iş birimi veya ilgili birim tarafından tasfiye kaydı yapılır.

EPIK Dava Takip Sistemi Faydaları;

 • Dava ve icra takibi dosyası açmak daha kolay, hatasız ve hızlı hale gelir,
  ·Toplu icra takibi açma ve süreç yönetimiyle, icra takibi açma ve takip etme süresi kısalır,
  · Adalet Bakanlığı UYAP sistemine entegrasyon sağlanır.
  · Telefon ve faks trafiği tamamen ortadan kalkar, tüm iletişim sistem üzerinden yapılır,
  · Merkezden denetim imkanı ile tüm safhaların denetimi elektronik ortamda yapılır,
  · Kurum ve avukatlar arasındaki mutabakat elektronik ortamda sağlanır, 
  · Operasyonun tüm safhaları izlenebilir ve ölçülebilirlik sağlanır,
  · Kurum – Avukat, ortak bilgiyi görüntüleme imkanına kavuşur,
  · Hukuk Bürolarının ve avukatların operasyonel hızı artırılarak tüm performansı tahsilat yapmaya yönlendirilir,
  · Hukuk Bürolarına ve avukatlara tahsilat kolaylaştırıcı öneriler verilerek, stratejik karar alma yetenekleri geliştirilerek tahsilat kolaylığı sağlanabilir 
  · Hukuk Büroları ve avukatlar sistem sayesinde ücretlerini doğru ve zamanında tahsil edebilecekleri için gereksiz maliyet artışlarına engel olunur,
  · Kurum adına çalışan avukatlar bu sistem gücü sayesinde çalıştıkları kurumun diğer kurumlardan farklılaştığını görüp hizmet kalitesini artırmak süreti ile maliyet azaltan unsurları geliştirebilirler,
  · Kurum içerisinde çalışan personel verimliliği artarak az personelle daha kaliteli iş üretme imkanı sağlanır,
  · Dava ve icra takibi dosyaları, sistem sayesinde mevcut sürelerinden daha önce kapanır ve icra takiplerinde tahsilat süreleri ciddi oranlarda kısalır,
  · Gider kalemlerinin sistem üzerinden takibi sonucu gider harcamalarında yüksek oranda tasarruf sağlanır,
  · Tüm alacak operasyonu üzerindeki denetim ve kontrol hakimiyeti sağlanır,
  · Alacaklı kurum– Avukat arasında, iletişimsizlikten kaynaklanan sorunlar ortadan kalkar.

 

Sistem Gereksinimleri

Epik Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark
High-Tech Binası 2.Kat A2
41480 Gebze – Kocaeli / TÜRKİYETel : (0 262) 678 88 75

Fax : (0 262) 678 89 64

Email : epik@epikteknoloji.com

 

Firma Bilgileri

Epik Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark
High-Tech Binası 2.Kat A2
41480 Gebze – Kocaeli / TÜRKİYETel : (0 262) 678 88 75

Fax : (0 262) 678 89 64

Email : epik@epikteknoloji.com

 

Sunum Talep Et


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here