İnnova Hukuk Otomasyon Sistemi

0
374
KaynakWeb Sitesi

Genel Bakış


HUKUK OTOMASYON SİSTEMİ

İnnova tarafından geliştirilen web tabanlı Hukuk Otomasyon Sistemi, her türlü icra ve dava dosyalarının tüm süreçlerini yöneterek, kurumlara, alacaklarının tahsilatını kolaylaştıran ve hukukî harcamalarını azaltan topyekûn bir çözüm sunar.

Çok sayıda müşteri veya aboneye hizmet veren kurumlarda; yasal takip işlemleri oldukça büyük bir kaynak yatırımı gerektirir. Takipler; personel, dosya, kırtasiye ve dış kaynak maliyetlerini artırmanın ötesinde, birçok hatayı ve dolayısıyla zaman kaybını beraberinde getirir. Bu sorunlara çözüm olarak İnnova Hukuk Otomasyon Sistemi, kurum içindeki ve dışındaki tüm hukuk ve finans birimlerinin organize bir şekilde çalışarak kurumun zararını en hızlı biçimde telafi etmesini amaçlar.

Milyonlarca hesaba ait borçların takip edilmesi çoğu zaman kurum içindeki birimler tarafından sağlıklı bir şekilde yapılamamakta, süreçler uzayarak borçların idari takibe girmesine ve birçok davanın açılmasına kadar uzanmaktadır. Hukukî süreçlerde ise büyük ölçekli kurumlar çok fazla avukatı kadrolaştırmak veya dış kaynak yoluyla temin etmek zorunda kaldığından, bu durum, kurumun maliyetlerini yukarı çekerek zaten tahsil edilememiş borçların üzerine ek maliyetler getirmektedir.

Düzenli takibi ve denetimi yapılamayan dosyalar nedeniyle alacakların tahsil edilmesindeki aşırı gecikmeler kurumun gelir cetveli altındaki nakit akışını düzensizleştirmekte, üzerine eklenen hukukî süreç maliyetleri ise (avukat temini, harçlar, dosya masrafları gibi) tahsilatı çok daha sancılı bir sürece dönüştürmektedir. Etkin tüm sistemlerle entegre olarak çalışan hukuksal takip süreci, normal tahsilatların da güvencesidir.
Tahsilat odaklı bir hukuk otomasyon uygulaması olan Hukuk Otomasyon Sistemi, hem kurum içindeki ilgili birimlerin, hem de yine kurum adına çalışan avukat ve muhasebe uzmanı gibi harici kullanıcıların organize halde çalışmasına olanak veren son derece verimli bir hazır çözümdür Milyonlarca müşterisi bulunan kurumların hukuki takip sürecini başarıyla yöneten Hukuk Otomasyon Sistemi, kurumunuza da en etkin çözümü sağlar.

Geciken tahsilatı hızlandırmanın yolu: Hukuk Otomasyon Sistemi
Hukuk Otomasyon Sistemi, kurum adına takibatı yapacak vekillerden başlayarak süreçlerde etkin tüm unsurları akıllıca yönetir. Böylece kurumun çıkarlarını koşulsuz gözeterek, gecikmeye uğrayan tahsilatın mümkün olan en kısa zamanda ve mümkün olan en düşük maliyetle yapılmasını sağlar. Web tabanlı yapısı sayesinde tüm kullanıcılar için mekân ve zaman bağımsız bir hukuk platformu yaratan yazılım, içerdiği farklı modüller ile süreçlerin tümüne tam anlamıyla hakim olur, sizin, kurumunuzun iş gücünü ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmenizi sağlar.

İcra takibinde akılcı yönetim
İdari takip sürecini tamamlayarak icra aşamasına gelmiş dosyaları ve bu dosyalardan sorumlu vekilleri A’dan Z’ye organize ederek ilgili resmi belgelerin hazırlanmasından dosya takibine, dosya masraflarının hesaplanmasından tahsilata kadar her aşamada merkezî yönetim olanağı sunar.
Hukuk Otomasyon Sistemi ile bir kurum, kendi lehine veya aleyhine olan icra dosyalarının tüm takibini gerçekleştirebilmektedir. Kurumun lehine olan icra dosyaları sistemde; 1)abonelik veya sürekli alınan hizmetin iptalini takiben hukuka sevk edilmiş alacaklar ve kurum malına verilen zararlardan kaynaklanan 2)ya da herhangi bir sebepten dolayı kazanılan bir davanın alacakları(ilamlı) şeklinde iki başlık altında yer almaktadır.

Kurumun kazancı her şeyden daha önemli
Hukuk Otomasyon Sistemi için kurumunuzun çıkarları her zaman önceliklidir. Sistem, kaynak planlamasını doğru yaparak icra dosyalarının sonuca kavuşturulmasında en hızlı ve en akılcı yolu takip eder. Bu doğrultuda icra dosyaları sözleşmeli ve kadrolu vekillere, geçmiş dosya takiplerinde gösterdikleri performanslarına göre otomatik olarak dağıtılır. Vekillerin kendilerine atanan dosyaların takibini sistem üzerinden yapmaları, yönetilebilirlik ve operasyon verimliliği açısından kuruma büyük avantaj sağlar. Vekiller, dosyalar için yaptıkları her işlemin kaydını işlediğinden, sistem hangi dosyanın hangi vekilde ne aşamaya geldiğini anlık olarak takip eder, analiz eder ve daha sonraki süreçleri buna göre yönetir. Vekiller ise kendilerine atanan dosyaları, kendilerine bağlı çalışanlara görevlendirme yoluyla aktarabilmekte ve dosyaları topluca çalışanlarına bir iş listesi halinde atayabilmektedir. Vekiller, dosyalar üzerindeki birçok işlemi toplu bir şekilde yaparak, zamandan ve iş gücünden önemli ölçüde tasarruf elde etmektedir.

Sistem vekilleri yönetsin, siz sistemi yönetin
Gelişmiş iş zekâsı sayesinde tüm operasyonu büyük bir titizlikle takip eden Hukuk Otomasyon Sistemi, kurum yönetimine mevcut durumu tek bir resim halinde görebilme imkânı tanımaktadır. Bir vekildeki tüm dosyalar, icra müdürlükleri ve geldikleri aşama bazında tek ekrandan görüntülenebilmekte, buna göre sürecin hızlandırılmasına yönelik anlık kararlar verilmesi mümkün olmaktadır. Hem hukukî sürece girmiş olan, hem de vekilin üzerinde olan ve işlem görmeyi bekleyen bir dosya, geçici süreyle veya kalıcı olarak askıya alınabilmekte veya kilitlenebilmektedir. Hatta sistem, belirlenmiş takip limitinin altında olan dosyaların vekillere atanmasını ve icra sürecine girmesini engelleyerek kurumu kârsız operasyonlardan kurtarmaktadır.

İcra vekillerinin en önemli yardımcısı
Hukuk Otomasyon Sistemi, vekiller ile kurumlar arasındaki ve kurum ile borçlu arasındaki tüm resmi ilişkilerini, tıpkı sürecin diğer tüm aşamalarında olduğu gibi yönetir. Vekillerin icra ve davalar için ihtiyaç duydukları her türlü resmi dökümü hazırlayabilen Hukuk Otomasyon Sistemi, vekillerin takip ettikleri dosyaların sahibi olan borçluların; adres, kimlik, iletişim bilgilerini ve borçlu ile yapılan görüşmelerde alınan notları kayıt altında tutabilmekte, ‘sahte kimlik’le ilgili her türlü bilgiyi de bunlara ekleyebilmektedir. Vekillerin icra müdürlüklerine yaptıkları talepler neticesinde, üçüncü şahıslara gönderilmek üzere hazırlanması gereken her türlü döküm de yine Hukuk Otomasyon Sistemi tarafından yapılabilmektedir. Borçluların vekil bilgileri de sistemde tutulmakta ve dökümlerde basılabilmektedir.
Hukuk Otomasyon Sistemi sadece dosyaların takibinde değil, vekiller ile kurum arasındaki mali ilişkiyi de düzenleyen bir yöneticidir. Sistem, vekillerin tüm avans ve masraf kapatma taleplerini kabul eder, vekâlet ücreti ve primlerden oluşan bordroları otomatik hazırlar. Gerektiğinde vekalet ücretinden toplu veya tek tek düşüm imkânları da sunabilen Hukuk Otomasyon Sistemi sayesinde vekiller, dosyalar için yaptıkları masrafların tamamını sisteme işleyerek borçluya o anda yansıtabilmektedir. Yine vekillere ait vekâlet ücretleri de icra açıldığı anda dosyaya eklenmektedir.

Tahsilata her adımda rehberlik
İcra açma sırasında, UYAP Sistemi’nin ihtiyaç duyduğu XML dosyasını hazırlayabilen sistem; haciz planını, malları ve bunların haciz bilgilerini ve haciz altındaki malların satış bilgilerini takip etmekte, bir dosyaya ait talimat ve teminat bilgilerinin de kaydını tutmaktadır.
Kurumun lehine olan icralar için; gişe, bayi, banka gibi farklı tahsilat kanallarından online tahsilat yapılabilmesini sağlayan sistem, anlık faiz, vekalet ücreti ve tahsil harcı hesaplama özelliği sayesinde borç miktarının bu ücretlerin güncellemesiyle tahsil edilmesini sağlamaktadır. Sistem, borçluların icra müdürlüklerine yaptıkları ödemeleri takip etmekte, o gün sisteme giren tüm tahsilatları tahsilat kanallarına göre raporlayabilmekte ve muhasebe birimine aktarılabilmektedir. Kurumun borçların geri dönüşünü hızlandırmaya yönelik olarak düzenlediği, tahsilat sürecini etkileyecek kampanyalar Hukuk Otomasyon Sistemi üzerinden yönetilebilmektedir. Buna taksitlendirme gibi yardımcı uygulamalar da dahil edilebilmektedir.

Hukuk Otomasyon Sistemi sadece tahsilat sırasında ve öncesinde değil, takip eden süreçlerde de iyi bir yönetici olmaya devam eder. Örneğin, bir tahsilattan elde edilen tutar, fatura üzerinde belirtilen diğer hak sahipleri arasında paylaştırılabilmekte, mevcut dosyada belirtilen borçları ödemek üzere dağıtılabilmektedir. Tahsil edilmesi mümkün olmayan dosyalar vekiller tarafından iade edilebileceği gibi, borçlular tarafından yapılan fazla ödemelerin iadesi de gerçekleştirilebilmektedir. Sistemde, hatalı tahakkuk ve af gibi sebeplerden dolayı ‘borç düşümü’ imkânı bulunmaktadır.
Kurumun aleyhine açılmış icralarda alacaklı tarafa ödeme yapabilen sistem, bu ödemeleri de kayıt altına alabilmektedir. İcra müdürlüğü tarafından yapılan tahsilatlar vekiller ve kurum mutemetleri tarafından sisteme girilebilmekte ve sistem tarafından hazırlanan liste doğrultusunda vekiller icra müdürlüğünden veya elden nakit yaptıkları tahsilat tutarını alabilmektedir. Vekillerin kendileri tarafından yapılan tahsilatlar da yine kendileri tarafından sisteme işlenebilmektedir.

Sistem Gereksinimleri

istanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü,
Teknokent ARI4 Binası, No: 2-1
34469, Maslak
Tel: +90 (212) 329 70 00
Fax: +90 (212) 286 44 02

ankara
ODTÜ Teknokent
İkizler Binası, A1 Blok
06531, Çankaya
Tel: +90 (312) 201 70 00
Fax: +90 (312) 210 16 96

dubai

Dubai Internet City,
Shatha Tower, Office No: 3309
Dubai – UAE

Tel: 09 (714) 431 39 44
Fax: 09 (714) 390 87 23

istanbul kiosk ofisi

Bostancı Yolu Cad.
Şehit Sok. No:45/B
Yukarı Dudullu – Ümraniye
Tel: +90 (216) 364 73 73
Fax: +90 (216) 415 46 46

izmir
1392 Sok. No: 7
Kemahlıoğlu Apt. D: 6
Alsancak
Tel: +90 (232) 465 09 79
Fax: +90 (232) 465 09 79

antalya
Meydankavağı Mah.
İsmail Cem Cad. Yıldız Sitesi
No:10 A Blok K:1 D:5

Tel: +90 (242) 313 00 55
Fax: +90 (242) 313 00 55

adana
Cemalpaşa Mah. Fuzuli Cad.
Galleria İş Merkezi, No:346
Seyhan
Tel: +90 (322) 454 12 95
Fax: +90 (322) 454 12 95

erzurum
Caferiye Mah. Cumhuriyet Cad.
Akmerkez İş Merkezi, Kat:1, No:34
Yakutiye
Tel: +90 (0442) 214 14 53
Fax: +90 (0442) 214 14 53

samsun
Çiftlik Mah. Şehit Polis
Mehmet Erol Sok.
No:6 İlkadım
Tel: +90 (362) 233 21 66
Fax: +90 (362) 233 21 66

bursa
Aktar Hüssam Mah.
Ahmet Hamdi Tanpınar Cad.
Akıncıtürk İş Merkezi No: 9 D: 17
Osmangazi
Tel: +90 (224) 221 44 40
Fax: +90 (224) 221 44 40

trabzon
Gülbahar Hatun Mah.
Mumcular Sok.
No:17 Kat:1
Tel: +90 (462) 225 11 14
Fax: +90 (462) 225 11 14

diyarbakır
Huzurevleri Mah. Dicle Kent Blv.
Ağıt Apt. No:102 D:2
Kayapınar
Tel: +90 (412) 257 54 74
Fax: +90 (412) 257 54 74

kayseri
Fevzi Çakmak Mah.
Sivas Cad. No:99/7
Kocasinan
Tel: +90 (352) 235 70 60
Fax: +90 (352) 235 70 60

 

Firma Bilgileri

istanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü,
Teknokent ARI4 Binası, No: 2-1
34469, Maslak
Tel: +90 (212) 329 70 00
Fax: +90 (212) 286 44 02

ankara
ODTÜ Teknokent
İkizler Binası, A1 Blok
06531, Çankaya
Tel: +90 (312) 201 70 00
Fax: +90 (312) 210 16 96

dubai

Dubai Internet City,
Shatha Tower, Office No: 3309
Dubai – UAE

Tel: 09 (714) 431 39 44
Fax: 09 (714) 390 87 23

istanbul kiosk ofisi

Bostancı Yolu Cad.
Şehit Sok. No:45/B
Yukarı Dudullu – Ümraniye
Tel: +90 (216) 364 73 73
Fax: +90 (216) 415 46 46

izmir
1392 Sok. No: 7
Kemahlıoğlu Apt. D: 6
Alsancak
Tel: +90 (232) 465 09 79
Fax: +90 (232) 465 09 79

antalya
Meydankavağı Mah.
İsmail Cem Cad. Yıldız Sitesi
No:10 A Blok K:1 D:5

Tel: +90 (242) 313 00 55
Fax: +90 (242) 313 00 55

adana
Cemalpaşa Mah. Fuzuli Cad.
Galleria İş Merkezi, No:346
Seyhan
Tel: +90 (322) 454 12 95
Fax: +90 (322) 454 12 95

erzurum
Caferiye Mah. Cumhuriyet Cad.
Akmerkez İş Merkezi, Kat:1, No:34
Yakutiye
Tel: +90 (0442) 214 14 53
Fax: +90 (0442) 214 14 53

samsun
Çiftlik Mah. Şehit Polis
Mehmet Erol Sok.
No:6 İlkadım
Tel: +90 (362) 233 21 66
Fax: +90 (362) 233 21 66

bursa
Aktar Hüssam Mah.
Ahmet Hamdi Tanpınar Cad.
Akıncıtürk İş Merkezi No: 9 D: 17
Osmangazi
Tel: +90 (224) 221 44 40
Fax: +90 (224) 221 44 40

trabzon
Gülbahar Hatun Mah.
Mumcular Sok.
No:17 Kat:1
Tel: +90 (462) 225 11 14
Fax: +90 (462) 225 11 14

diyarbakır
Huzurevleri Mah. Dicle Kent Blv.
Ağıt Apt. No:102 D:2
Kayapınar
Tel: +90 (412) 257 54 74
Fax: +90 (412) 257 54 74

kayseri
Fevzi Çakmak Mah.
Sivas Cad. No:99/7
Kocasinan
Tel: +90 (352) 235 70 60
Fax: +90 (352) 235 70 60

Sunum Talep EtCEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here