Sinerji İcra

0
510
KaynakWeb Sitesi

Genel Bakış


DİJİTAL İCRA YÖNETİMİ (İcra Programı)

Bir veya birden fazla UYAP dosyasını ve takip taleplerini tek tuşla hazırlayabilme,

Sınırsız sayıda BORÇLU, ALACAKLI, OFİS AVUKATI ve BORÇLU AVUKATI bilgisi girebilme, föy ana ekranından ALACAKLI ve BORÇLU adına çift tıkladığınızda Alacaklı ve Borçlu Bilgilerine ulaşabilme ve düzeltme yapabilme,

MÜVEKKİL VEKALETNAME ÖRNEĞİNİ, birden fazla müvekkil ya da birden fazla vekil atayarak yazdırabilme ve ASIL VEKALETNAMEYİ programa ekleyebilme.

Borçlunun BİRDEN FAZLA ADRESİNE ve BORÇLU VEKİLİNE AYNI ANDA tebliğ zarfı yazdırabilme ya da SADECE VEKİLE tebligat gönderebilme.

Tebligat Ekranından BARKOD NO SORGULAMA ile tebligat akıbetine ulaşabilme.

BİLA tebligat kaydını saklayabilme.

Tebligat sürelerini her föy tipi için AYRI AYRI atma ve Kesinleşme, Son Ödeme tarihlerini değiştirebilme ve bunlarla ilgili FÖY ANA EKRANINDA uyarı verme.

Sınırsız OFİS ÇALIŞANI KAYDI yapabilme,  saklayabilme ve ofis çalışanına yetki tanımlayabilme

Müvekkili tüm HARÇhesabından ya da belirli harçlardan MUAF tutabilme.

FÖY NUMARALARINA MÜDAHALE ile otomatik föy numarası dışında föy no belirleyebilme.

Standart olabilen tipteki föyleri, Föy Ana Bilgileri, Borç Bilgileri, Faizsiz Alacak Bilgileri ve TT.ÖE /İE bilgileri bazında gruplayarak ŞABLON tasarlayabilme ve pratik föyler oluşturabilme

TANIMLAMALAR Ekranı ile birden fazla föyde kullanılmak üzere YENİ ALACAK KALEMİ, YENİ MASRAF KALEMİ VE YENİ FAİZSİZ ALACAK KALEMİ ekleyebilme, düzeltebilme ve silebilme imkanı

YAZIM EDİTÖRÜ ile mevcut İcra Yazımları (Müzekkere, Talep, Talimat, Talimat Talebi,Zarf, Dilekçe, Mektup) dışında tanımlı yazım şablonunu kullanarak yeni yazımlar oluşturabilme ya da kayıtlı word dosyası ile yazım ekleyebilme.

Farlı türlerdeki birden fazla föyde kaydedilmiş olan İCRA YAZIMLARINA(Müzekkere, Talep, Talimat, Talimat Talebi, Zarf, Dilekçe, Mektup Ve Kullanıcı Yazımları ) pratik arama motoru ile ulaşarak aynı anda toplu olarak yazdırabilme.

BOŞ YAZIMLAR ile kayıtlı tüm icra yazımlarını verisiz yazdırabilme, üzerinde değişiklik yapabilme, farklı kaydederek program dışında saklayabilme.

300 ü aşkın İCRA YAZIMLARI (Müzekkere, Talep, Talimat, Talimat Talebi, Zarf, Dilekçe, Mektup… vb.)

Tanımlı icra yazımlarının föy içerisinde sadece GÖVDE METNİNDE değişiklik yaparak yeni icra yazımı hazırlayabilme.

Kayıtlı İcra yazımını FÖY İÇERİSİNDEmufaza edebilme ve akıbeti ile ilgili not girişi yapabilme, nota ilişkin uyarı atabilme ve föy ile ilgili tüm yazımları LİSTELEYİP YAZDIRMA imkanı

ÖNİZLEME AYARLARI ile Tüm föylerde Takip Talebini, İcra /ödeme Emrini, tebliğ zarfını, Harç Tablosunu, Föy Kartını adedini sabitleyebilme ve borçlu sayısı + belirlenen miktar üzerinden yazdırabilme imkanı.

FÖY LİSTELEME AYARLARI ile tüm föylerde Harf Sırasına (A/Z , Z/A), İlk 100 Föy, Son 50 Föy gibi sınırlama/sıralama yapabilme özelliği.

DÜZENLEME EKRANI ile TT. ÖE/İE lerde AÇIKLAMAalanlarını isteğinize bağlı olarak değiştirebilme ve uyapa aktarabilme.

Farlı türlerdeki birden fazla föy için aynı anda Takip Talebi, Ödeme/İcra Emri, Tebliğ Zarfı, Vekaletname, Harç Hesabı, Faiz Detayı gibi takip çıktılarını TOPLU TAKİP TALEPLERİ ile yazdırabilme ve pratik arama motoru

İcra Müdürlüğü KOTA SABİTLEME olanağı,

Tüm OTOMATİK UYARILARI (Mal Beyanında Bulunmama Davası, Taahhüdü İhlal Davası , Karşılıksız Çek Davası Uyarsı) Listeleme, İlgili föylerde görüntüleme ve pratik arama motoru ile yazdırabilme imkanı

Günlük Uyarıları listeleyebileceğiniz “GÜNLÜK UYARI LİSTESİ”, Günlük Uyarılarınızı “ARAMA MOTORU” ile filtreleme özelliği ile yazdırabilme imkanı

Föy içerisinden tanımlanmış uyarılar dışında UYARILAR EKRANI içerisinden föye özel ya da föye bağlı olmayan uyarı notları ekleyebilme ve belirli tarih aralığında uyarı atama

Takip öncesi ve sonrası işlemiş  faizin gün bazında ayrıntılı olarak FAİZ DETAYI DÖKÜMÜ ve Hesap Tarihi itibariyle ayrıntılı HESAP ÖZETİ

Silinen föylerinizi SİLİNEN FÖYLER KLASÖRÜNDE saklama ve isteğe bağlı olarak tamamen silme yada silinen föylerden aktif föylere aktarma.

Takiplerinizde mahsubunuzu takip öncesi ASIL ALACAKTAN ya da BK 84 den, takip sonrası ASIL ALACAKTAN, VEKALET ÜCRETİNDEN ya da BK 84 gereğince belirleyebilme.

Birden fazla FARKLI TÜRLERDEKİ ALACAK KALEMİNİ aynı föyde takip edebilme ve her borca ayrı ayrı FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ BELİRLEYEBİLME, takip öncesi ve takip sonrası farklı faiz oranları belirleyebilme.( Sabit Oranlı, Sabit Tutarlı Faiz ya da Kademeli Faiz)

Herhangi bir föye bağlı olmadan PRATİK FAİZ HESAPLAMA MODÜLÜ (Yıllık, Aylık, Günlük Faiz)

Föy girişi yapmadan sanal olarak föy oluşturabilme, SANAL FÖYE bağlı hesap özeti ve ayrıntılı faiz dökümü alabilme,

Her borca ayrı ayrı FAİZSİZ ALACAK ( BSMV, KDV, KKDF, ÇEK TAZMİNATI, GECİKME ZAMMI… vb.)belirleyebilme, Bono, ÇEK gibi alacak kalemlerinde otomatik faizsiz alacak uyarlaması.

Sıralı senet, çek ve kira gibi AYLIK PERİYOTLAR halinde takip edilen alacak kalemleri tek tuşla ekleyebilme ve muacceliyet tarihi ekleyebilme.

Farklı DÖVİZ CİNSLERİYLE düzenlenmiş belge tiplerini aynı föy de takibe koyabilme.

35e göre tebliğ zarfını borçlunun adres bilgisine göre otomatik yazdırma.

Birden fazla haciz kaydı yapabilme ve her HACİZ KAYDI ile ilgili ayrı bilgiler girebilme.( Muhafaza, Kıymet Takdiri, Talimat,103 Davetiyesi, İstihkak, İcra Kefili, Masraf ve İcra Yazımı)

İCRA KEFİLİ KAYDI yapabilme, 4-5 örnek İcra emri ve zarfı yazdırabilme.

DÜZENLİ VE DÜZENSİZ TAAHHÜT oluşturabilme, Haricen yada icraya hesaplanacak şekilde ödeme planı oluşturma, aylık yada belirli bir tutar üzerinde taksitleri düzenleyebilme.

Oluşturulan ödeme planına ilişkin 3 FARKLI TAAHHÜT DİLEKÇESİ yazdırabilme ve bu dilekçelere taahhüt ekranından ulaşabilme.

İlgili ekranlardan girilen tahsilât bilgisinin otomatik olarak TAHSİLAT penceresine aktarılması ve duruma uygun HARÇ HESABININ otomatik olarak yapılması.

Tahsilatınız çek, havale, senet ise bu şekilde programa işleyebilme, TAHSİLAT MAKBUZU yazdırabilme.

Kısmi FERAGAT uygulayabilme. Feragat da otomatik harç hesabı.

Müvekkil Hesabı ile müvekkil harç, masraf ve vekalet ücretlerinin takibi, Müvekkil güncel hesap özeti,  SERBET MESLEK MAKBUZU ve İBRANAME yazdırabilme

Birden fazla DAVA KAYDI, Davaya ilişkin taraf bilgileri kaydı , 3. kişi bilgilerinin kaydedilebilmesi ve Duruşma bilgileri, duruşma notları  ve dava gideri kaydı yapabilme

Takip öncesi ve TAKİP SONRASI İHTİYATİ HACİZ kaydı yapabilme, İhtiyati haciz de TAHSİLÂT bilgisi girebilme. İhtiyati hacizde yapılan tahsilâtın doğrudan ASIL ALACAKTAN mahsubu.

Kullanıcıya, müvekkile özel SERBEST RAPOR hazırlayabilme, excele aktarma ve düzenleme.

SABİT RAPORLAR da arama kriterleri ile farklı raporlar yazdırabilme.

Tek Tuşla GÜNLÜK DATA (Döviz Kurları, Değişen Faiz oranları, Değişen vekâlet ücretleri, Değişen Harç Oranları) GÜNCELLEMESİ

Tek Tuşla Değişen Uyap Uygulamaları ve İcra uygulamalarına İlişkin EXE GÜNCELLEMESİ

Günlük Güncelleme ve exe güncellemesine ilişkin ayrıntılı GÜNCELLEME NOTLARI

MANUEL YEDEKLEME ve Bilgisayarın C: \\ ya da herhangi bir klasöründe günlük OTOMATİK YEDEKLEME imkânı,

İnternete bağlantısını Proxy sunucusu üzerinde gerçekleştiren Kurumların ve Kişilerin program güncellemelerini daha sağlıklı takip edebilmeleri için PROXY AYARLARI’NI kullanabilme özelliği

Açılış Resmini tanımlı resimler ile değiştirebilme ya da herhangi bir resmi AÇILIŞ RESMİ olarak ekleyebilme.

Sistem Gereksinimleri

MS Windows XP ve üzeri işletim sistemi 3 GB boş disk alanı,

Min. 1 GB Bellek (RAM),

1024×768 ekran çözünürlüğünü destekleyebilen monitör,

Pentium IV ve üzeri işlemci (CPU),

Çıktı alabilmek için A4 kağıt tipi destekli yazıcı,

İnternet Güncellemesi için internet bağlantısı. (Min. 1 Mbps)

NOT: Çok kullanıcılı ofisler için programın kurulacağı bilgisayarları (client), bağımlı kullanıcı (local) ve ana kurulum (server) birbirine bağlayacak network altyapısı gereklidir.

  • Ağ ortamında çalışma ve çoklu kullanıcı sistemi (Kullanıcı yetkilerini belirleyebilme, işlemleri kullanıcı adı ile kaydetme),
  • Kullanıcıya özel TEMA ve ASİSTAN rengini belirleyebilme.
  • İnternete bağlantısını Proxy sunucusu üzerinde gerçekleştiren kurumların ve kişilerin program güncellemelerini daha sağlıklı takip edebilmeleri için PROXY AYARLARI’NI kullanabilme özelliği,
  • Günlük Güncelleme ve .exe güncellemesine ilişkin ayrıntılı
    GÜNCELLEME NOTLARI
    MANUEL YEDEKLEME ve Bilgisayarın C: \\ ya da herhangi bir klasöründe günlük OTOMATİK YEDEKLEME imkânı,
  • XP ve üstü işletim sistemlerinde çalışabilme.

Sunum Talep Et

Firma Bilgileri

Adres: Şehit Fethi Bey Caddesi 99 Basamak İş Merkezi No: 43 D: 205 – 401 – 405 – 605   Gümrük / İZMİR
Tel: 0232 441 17 87 (pbx)
Gsm: 0532 111 444 1 (pbx)
Fax: 0232 483 29 39   –   0232 441 13 08
Email: info@sinerjias.com.tr

 


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here