Sinerji Mevzuat Programı

0
476
KaynakWeb Sitesi

Genel Bakış


MEVZUAT – İÇTİHAT PROGRAMLARI

Yürürlükte olan veya yürürlükten kaldırılmış Kanunlar ve 200’den fazla kanunun madde bazında gerekçesi

Yürürlükteki Kanun Hükmünde Kararnameler ve 10dan fazla KHK’nin madde bazında gerekçesi

Yürürlükte olan veya yürürlükten kaldırılmış tüm Tüzükler

Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan tüm Yönetmelikler

Kamu kurumlarının çıkartmış olduğu Yönetmelikler

Bakanlar Kurulu Kararları

Tebliğler

Genelgeler

Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeler

Kanun maddelerinin güncel metinleri (Yapılan değişiklikler sonucu mülga olan metinlerin madde metninin altında Değ./Mülga Kod butonu ile istenildiği anda ulaşılabilme olanağı)

Sık kullanılan mevzuat listesi hazırlama imkanı (Mevzuatların içerisinde Sık Kullanılanlara Ekle opsiyonu)

Sık kullanılan içtihat listesi hazırlama imkanı (Kararların içerisinde Sık Kullanılanlara Ekle opsiyonu)

Mevzuat ve Yüksek Mahkeme kararlarında önceden girilen yerleri gösteren Geçmiş Arşivi

Yargıtay Kararları

Danıştay Kararları

Anayasa Mahkemesi Kararları

AİHM Kararları

Sayıştay Kararları

Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

Mevzuat listelerini isime, numarasına ve tarihine göre listeleme olanağı

Kısaltmalarını yazarak mevzuata ulaşabilme (TBK, HMK, HUMK, TCK, CMK, TMK, BK, TTK, İİK, AİHS, İYUK, VUK, SSGSSK vs)

Mevzuatta opsiyonel olarak kullanılabilen Arama Motoru (Aradığınız Kelimeler – Alternatifli Kelimeler – Aramadığınız Kelimeler) üzerinden dönem aralığını sınırlayabilme

Mevzuatta künye bazlı ayrıntılı Arama Motoru (Resmi Gazete tarih ve sayısı ile arama yapabilme)

Yüksek Mahkeme kararlarında opsiyonel olarak kullanılabilen Kavram Arama Motoru (Aradığınız Kelimeler – Alternatifli Kelimeler – Aramadığınız Kelimeler) üzerinden dönem aralığını sınırlayabilme

Yüksek Mahkeme kararlarında künye bazlı Arama Motoru (Esas Numarası, Karar Numarası, Karar Tarihi ve Daire seçimi ile ayrı ayrı sorgulayabilme)

Mevzuattan; mevzuata, yüksek mahkeme kararına, mevzuatın mülga ifadelerinin olması halinde mülga metinlerine, dilekçeye, pratik bilgi tablolarına, gerekçeye ulaşabilme imkanı

Mevzuattaki herhangi güncel bilgi ile ilgili Uyarı Butonu

Yüksek mahkemeden mevzuat ve maddesine anında ulaşma ve aynı sayfada hem yüksek mahkeme kararını hem de madde metnini görebilme imkanı

Yüksek mahkeme kararlarının başlık ve özetlerini; kararın içine girmeden görebilme opsiyonu

Mevzuat maddesine bağlı Yüksek Mahkeme kararları içinde kavram arama (Aradığınız Kelimeler – Alternatifli Kelimeler – Aramadığınız Kelimeler) ve künye filtreleme olanağı

Mevzuat maddesine bağlı diğer mevzuatlar içinde kavram arama (Aradığınız Kelimeler – Alternatifli Kelimeler – Aramadığınız Kelimeler)

Mevzuatlar arasında madde veya içerik bağlantısı (Yönetmelik incelerken dayanak olan kanuna ve kanunun ilgili maddesine gidebilme olanağı)

Mevzuatlar arası karşılıklı madde bağlantısı

Aynı anda 20 adet farklı ekranı açabilme

22.800’den fazla kelime içeriğiyle Hukuk Sözlüğü ve 140.000’den fazla kelime içeriğiyle Diğer Sözlükler

Vekâlet Ücreti Hesaplama ve hesaplama çıktısı alabilme

Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama (Şahıs, Kamu Kurumu ve Vergi mükellefi) ve makbuz çıktısı alabilme

Ceza Dilekçeleri (Açıklamalar Ekranı ile birlikte)

Hukuk Dilekçeleri (Açıklamalar Ekranı ile birlikte)

İdari Dava dilekçeleri (Açıklamalar Ekranı ile birlikte)

İcra Dilekçeleri (Açıklamalar Ekranı ile birlikte) olmak üzere 610’dan fazla zenginleştirilmiş Dilekçe Örnekleri

230’dan fazla Sözleşme Örnekleri

1150’den fazla Kurum Formları

185’den fazla Pratik Bilgiler Tablosu (Temel Kanunlarda Süreler, Karşılaştırma Tabloları, Parasal Sınırlar, Para Cezaları, Süreler, Faiz Oranları, Harçlar, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Avukatlık Meslek Kuralları, Vergi ve Sosyal Sigortalar Hukukuna dair gerekli Pratik Bilgiler)

Döviz Kurları hesaplama, Döviz Kurlarına dönüştürme ve Çapraz Kurları görebilme imkanı

Program içinde seçilen bölümlerde yazıcıdan çıktı alma olanağı

Yüksek Mahkeme kararlarında (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Askeri Yargıtay) antetli ve renkli çıktı alabilme

İnternet üzerinden opsiyonel olarak Otomatik Günlük Güncelleme veya Manüel Günlük Güncelleme seçenekleri

Son 60 güne ait Güncelleme Notlarının tek ekranda okunabilmesi

Güncelleme Hatırlatma ekranı

Değişen veya yeni çıkarılan bir mevzuat hükmünü ya da güncel yüksek mahkeme kararlarını günlük olarak ekrandan takip edebilme kolaylığı

Programa her gün eklenen yeniliklerin güncelleme ekranında kolayca görülebilmesi

Kanunlar ile ilgili spesifik çalışmalar; Örneğin 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu çapraz bağlantıları, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 818 sayılı Borçlar Kanunu çapraz bağlantıları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu çapraz bağlantıları, 5237 sayılı Türk Ceza Yasası ile ilgili madde metinleri sonlarında yer alan görevli mahkeme bilgileri, 4857 ve 1475 sayılı İş Kanunları çapraz bağlantıları, Eski ve Yeni Belediye Kanunları çapraz bağlantıları, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuatın çapraz bağlanması, vs.

Sesli ve görüntülü Yardım Menüsü.

Opsiyonlu kullanıcı adedi

Program görünümünü kişiselleştirebilme imkânı ve proxy ayarları

Sistem Gereksinimleri

Sistem Gereksinimleri:

MS Windows XP ve üzeri işletim sistemi 3 GB boş disk alanı,

Min. 1 GB Bellek (RAM),

1024×768 ekran çözünürlüğünü destekleyebilen monitör,

Pentium IV ve üzeri işlemci (CPU),

Çıktı alabilmek için A4 kağıt tipi destekli yazıcı,

İnternet Güncellemesi için internet bağlantısı. (Min. 1 Mbps)

NOT: Çok kullanıcılı ofisler için programın kurulacağı bilgisayarları (client), bağımlı kullanıcı (local) ve ana kurulum (server) birbirine bağlayacak network altyapısı gereklidir.

 

Firma Bilgileri

Adres:     Şehit Fethi Bey Caddesi 99 Basamak İş Merkezi No: 43 D: 205 – 401 – 405 – 605   Gümrük / İZMİR
Tel:     0232 441 17 87 (pbx)
Gsm:     0532 111 444 1 (pbx)
Fax:     0232 483 29 39   –   0232 441 13 08
Email:     info@sinerjias.com.tr

Sunum Talep EtCEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here