Yıllık İzine Dair Tüm Bilinmeyenler

0
356

HukukYazilimlari.com Portalı olarak İş Hukuku Enstitüsü Başkan Yardımcısı Avukat Naciye Uçarın izinlerle ilgili bilinmeyenelere dair soruları yanıtladığı makaleyi gündeme getirmek ve sizlerle buluturmak isteriz

Yazın gelmesiyle birlikte yıllık izin kullanımları da hızlandı. Çalışanların yoğun bir dönem ardından heyecanla beklediği yıllık izinlerde bazı tereddütlerin yaşandığı da bir gerçek. İş Hukuku Enstitüsü Başkan Yardımcısı Avukat Naciye Uçar, bu soruları giderebilmek amacıyla çalışan ve işverenlere kanunun tanımladığı hakları anlattı.

Yıllık izinde tereddütlü konular neler? Siz bu anlamda ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

İş Hukuku Enstitüsü olarak işçi ve işverenin hukuksal anlamda her türlü sorularını yanıtlamaya ve de çözüm oluşturmaya çalışıyoruz. Bize özellikle iletilen sorular: İşverenin yıllık izin kullandırmak zorunda olup olmadığı, işçi çalışırken izin kullandırılmak yerine ücretinin ödenip ödenmeyeceği, yıllık iznin bölünüp bölünmeyeceği, izinde SGK primleriyle işçinin izin süreleri… Çoğu zaman iş hukuku çalışmalarında el yordamıyla, varsayımlarla hareket ediliyor. İşverenlerin, insan kaynaklarının, muhasebe birimlerinin hukuksal anlamda yaşadıkları kargaşayı biraz daha aydınlatabilmek amacıyla İş Hukuku Enstitüsü olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Yıllık izin süreleriyle ilgili yaş bakımından özel bir uygulama var mı?

İş Kanununa göre 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin 20 günden az olamaz. Bu kurala aslen yıllık izin kullandırılmamasıyla ilgili de hüküm eklenmeli. Zira bu yaş grubunda yer alan insanlara fazladan izin süresinin verilmesinin sebebi çalışmalarından dolayı yıpranma derecelerinin fazla olabiliyor.

İzin süresi hangi durumlarda bölünebiliyor?

İzin süresi 4857 sayılı İş Kanununa göre ilk parçası 10 günden aşağı olmamak üzere bölünebilir. Bu da demektir ki beş yılını doldurmayan işçinin yıllık izni ancak 10 gün ve 4 gün olarak bölünebilecektir. 4857 sayılı Kanunun 53üncü maddesine göre uygulanan yıllık izin süreleri hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar olanlara yılda 14 gün, beş yıldan fazla ve on beş yıldan az olanlara yılda 20 gün, on beş yıl ve daha fazla olanlara yılda 26 gün ücretli yıllık izin verilir. Dolayısıyla beş yılını dolduran çalışanın yıllık izin süresi 20 gündür ve bu süreden daha az olmak üzere kullandırılamaz. Şayet daha az süre ile kullandırılmışsa ücretleri iş sözleşmesinin feshi tarihi itibariyle ödenmelidir.

Kullandırılmayan yıllık izin ücreti ne zaman ödenir?

Yıllık izin ücretleri ancak iş sözleşmesinin sona erme tarihi itibariyle ödenir. İşçinin çalışma dönemi içerisinde izin kullandırılmayıp ücretinin ödenmesi söz konusu olamaz. Bu durum yasaya da aykırıdır aynı zamanda Yargıtayın ilke kararları vardır. İşveren işçinin iznini kullandırmak zorundadır.

Yıllık ücretli izni kullandırılmayan işçinin hakları neler?
Yıllık ücretli izin kullandırılmayan işçi bu sebeple iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Bu durumda kıdem tazminatını da alabilir. Ancak çalışma dönemi içerisinde kullanmadığı yıllık izin ücretlerinin ödenmesini talep edemez.

Yıllık izin sırasında işçi kaza geçirirse işyerinin ve işçinin izlemesi gereken yol nedir?

Yıllık izinli iken işyerinde bulunan işçinin geçirdiği kaza iş kazasıdır. İşçinin izinli olduğu süre içerisinde gerçekleşmesi sebebiyle işverenin sorumluluk oranı artacaktır. Ayrıca kalp krizi, dikkatsizlik kaynaklı vs. iş kazalarında da yıllık iznin kullanılmaması sorumluluk oranını arttırır.

İşten ayrılan işçi, aynı işyerinde yeniden çalışmaya başlarsa önceki çalışmaları yıllık izinlerde dikkate alınır mı?

4857 sayılı İş Kanununa göre işçinin aynı işyerindeki çalışma dönemi veya aynı işverenin farklı işyerlerinde çalışma dönemlerinin toplamı dikkate alınır. Bu sebeple işçinin daha önce işyerinde çalışmış olduğu dönem de yıllık iznin hesaplanmasında dikkate alınır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here