YTS İcra

0
1232
KaynakWeb Sitesi

Genel Bakış


DİJİTAL İCRA YÖNETİMİ (İcra Programı)

YTS, çok sayıda müşterisi/abonesi olan kurum ve kuruluşların, tahsilatı geciken alacaklarının takibi ve tahsilatı için geliştirilmiş, ileri seviyede bilgi birikimi ve tecrübeyi bünyesinde barındıran, hizmet verdiği kurumlar için stratejik öneme sahip, uzman bir çözümdür.
Öncelikle Bankalar, Telekom/GSM Operatörleri, Su Dağıtım Şirketleri, Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Belediyeler gibi Kamu Kurumları ve Özel Kuruluşlar tarafından kabul görmüştür.
Sadece banka alacakları dikkate alındığında, ülkemiz toplam gecikmiş alacaklarının %70 ‘ine yakını YTS çözümü üzerinden yönetilmektedir.
YTS, kurumların tüm Türkiye genelinde görevlendirdikleri, çok sayıda Tahsilat Personeli, Hukuk Personeli, Sözleşmeli Hukuk Büroları ve tahsilat amaçlı Çağrı Merkezleri ile yürüttükleri operasyonları, merkezi bir yapıda yönetmek ve alacaklarının hızlı bir şekilde tahsilatını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

YTS’de süreçler, kurum alacaklarının gecikmeye düştüğü ilk andan itibaren alacağın İdari Takibi ile başlayıp, idari takip sürecinde tahsil edilemeyen alacaklar için, tüm sorumlular ve alacak kalemlerini de içerecek şekilde Yasal Takip ile devam etmektedir.
YTS, kurumların iç sistemleri ile %100 entegre çalışmayı sağlayan entegrasyon fonksiyonlarına sahiptir. Bu sayede kurumların YTS’de yürüttükleri süreçlerin tamamında, yasal düzenlemelere uygun, kurumun iç süreçleri ile entegre, etkin ve verimli bir işleyiş sağlanabilmektedir.
Bu özellikleri ile YTS; kurumların tahsilatı geciken alacaklarının tahsilatına yönelik;
• Organizasyonel
• Operasyonel
• Stratejik
ihtiyaçların tümüne hitap eder.
YTS;
İdari Takip aşamasında; bugün itibarı ile kullanılabilen pek çok gelişmiş iletişim altyapılarını (e-Mail, SMS, Çağrı Merkezi, vs) ve entegrasyonları(UYAP, 118 Servisleri, vb) en ileri düzeyde kullanarak, kurumların alacaklarını en hızlı ve organize şekilde tahsil etmelerini sağlamaktadır. Yasal Takip aşamasında ise Internet ve mobil altyapıları etkin şekilde kullanarak, tüm Türkiye genelindeki avukatlık bürolarının Kurum Merkezindeki sistemler ile tam entegre ve gerçek zamanlı iletişimi sağlanır. Bu sayede, alacakların sorunlu hale geldiği ilk andan, tahsilatın yapılıp dosyanın kapandığı son ana kadar oluşan tüm süreçler, kurumun yetkilileri tarafından izlenebilir, ölçülebilir ve yönlendirilebilir. Sonuçta, YTS’nin tüm bu özellikleri sayesinde daha az işgücü ile daha düşük risk ve daha yüksek maliyet kontrolü; dolayısıyla tahsilat artışı elde edilmiş olur.
1.Süreçler
İdari Takip ve Yasal Takip Süreçlerinin tümünü kapsar.

Süreç Örnekleri
• Takip Süreci
• Haciz Süreci
• İhtiyati Haciz Süreci
• Satış Süreci
• İdari Takip Süreci
• İtiraz Süreci
• Tebligat Süreci
• Dava Süreci
• Muhasebe Süreci
• Zarara Atma Süreci
• Yaşlandırma Süreci
• Kampanya Süreci
• Ödeme Planlama Süreci
• Taksitlendirme Süreci
2.Aşamalar / Toplu İşlemler
İşler, Aşamalarına ve kurumun işleyiş yapısına göre Toplu halde yürütülür. (Örn : Tek bir işlemle yığınlar halinde İtirazın İptali Davası açılması)

Aşama Örnekleri
• ÖE Tebliği ve Takibi Kesinleştirme
• Haciz (Menkul)
• Taahhüdü İhlal Duruşması
• MBB Duruşması
• Aciz / Derkenar Alma
• Yeniden ÖE Tebliği
• Taahhüdü İhlal Davası
• İtirazın İptali İçin Temyiz
• Haciz (Araç)
• Haciz ve İhtiyati Haciz Müzekkeresi
• Teminat Mektubu Düzenlenmesi
• İhtarname

Toplu İşlem Örnekleri
• Dosya Atama
• Bürolar Arası Dosya Devirleri
• Çağrı Merkezi Aramaları
• Dosya Kapama / Açma İşlemleri
• Haciz İşlemleri
• Kampanya Uygulamaları
• Masraf, Tahsilat, Avukatlık Ücreti vs
• Muhasebe İşlemleri
• Mektup Gönderimleri
• Müzekkere-Talep-Dilekçe Vs
• Takip Açılışları
• Telefonla Arama
• Toplu Muhasebe İşlemleri
• Toplu Yazdırma
• Aciz / Derkenar Alma
• Aciz/Derkenar için Karar Alma
3.Modüller
Gelişmiş Modülleri sayesinde kullanıcılar işlerini yüksek hacimlerle planlar ve yönetebilirler.

Modül Örnekleri
• Takip
• Dava
• Haciz
• Satış
• Aktivite
• Aşama
• Kampanya
• Avans, Masraf Yönetimi
• Rapor Tasarım Editörü
• Teminat Mektupları İzleme
• Form Tasarım Editörü
• Muhasebe
• Anlık Bakiye Sunucusu
• Doküman Yönetimi
• Raporlama
• WEB den Bilgi Sorgulama
• Zarara Atma
• Yaşlandırma
• Büro Yönetimi
4.Aktiviteler
Manuel işlemleri bertaraf eder, artan iş yüküne karşın iş gücü ihtiyacını minimize eder ve kullanıcılara operasyonel işlerden çok tahsilat aktiviteleri ile ilgilenme imkanı tanır.

Aktivite Örnekleri
• İş Atama
• Genel Not
• Genel Uyarı
• Telefonla Arama
• Zabıta Araştırması
• E-Mail Gönderimi
• Maaş Haczi Gönderilecek Aboneler
• Aktivasyon
• Taksit Notları
• Dosya Kapama İsteği(Merkezden)
• HelpDesk
• Kampanya 2005 Telefon
• Matbuat Gönderimi
• Borçlu Aradı
• Ödeme İhtarı
• Kampanya 2004 Mektup

Sistem Gereksinimleri

ETC BASE  MERKEZ
Tübitak MAM Teknoloji Serbest Bölgesi Yeni Teknoloji Binaları C Blok Zemin Kat 41470 Gebze / Kocaeli
T. 0262 644 11 22
F. 0262 644 11 72
E. info@etcbase.com

Firma Bilgileri

ETC BASE  MERKEZ
Tübitak MAM Teknoloji Serbest Bölgesi Yeni Teknoloji Binaları C Blok Zemin Kat 41470 Gebze / Kocaeli
T. 0262 644 11 22
F. 0262 644 11 72
E. info@etcbase.com

Sunum Talep EtCEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here